08-449 19 29 info@active.se

Försäljning

Försäljning

Med vår långa erfarenhet av både hård- och mjukvara kan vi guida dig i dina inköp. Vi ser till att ni får de produkter just ni behöver snabbt och enkelt.

Finansiering

Allt fler företag väljer att finansiera sin utrustning via hyra eller leasing. Därför har vi i samarbete med Siemens finans tagit fram två olika förmånliga sätt där ni som kund kan finansera era IT-inköp.

Siemens Financial Services

Gällande finansieringslösningar samarbetar vi med Siemens Financial Services (SFS). Huvudkontoret för den nordiska verksamheten finns i Umeå med regionkontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Oslo, Köpenhamn, Helsingfors och Tallinn. SFS har totalt 1500 anställda i mer än 30 länder, och en balansomslutning på över 8 miljarder euro. De finansiella tjänster som erbjuds är bland annat sälj- och investeringsfinansiering samt försäkringslösningar.

Fördelar med hyra och leasing

 • Det är enkelt att, inom ramen för avtalet, förändra eller uppgradera utrustningen, vilket minskar risken för felinvesteringar. Dessutom säkrar det en alltid lika modern och uppdaterad utrustning.
 • Hela hyres-/leasingkostnaden är avdragsgill, vilket gör det möjligt att själv bestämma i vilken takt utrustningen ska ”periodiseras”.
 • Kontrakt och avtalstid skräddarsys efter era behov, vilket gör det möjligt att skaffa den utrustning som verkligen behövs till den kostnad som er kassa mår bra av.
 • Företaget betalar utrustningen över tiden och slipper därmed tunga engångsutgifter.
 • Företaget behåller låneutrymmet i banken och belastar varken soliditet eller likviditet.

Active Hyra

 • Fast månadskostnad Kunden får ett fast månadspris på inköpet under hela hyrestiden. Det gör det lätt att budgetera inköpen.
 • Flexibelt Kunden kan välja vad han vill göra efter hyrestidens slut. Byta till ny utrustning, förlänga hyran, lämna tillbaka utrustningen.
 • Försäkrad En trygg försäkringslösning med låg självrisk under hela kontraktstiden.

Active Leasing

 • Fast månadskostnad Kunden får ett fast månadspris på inköpet under hela leasingtiden. Det gör det lätt att budgetera inköpen.
 • Fast Restvärde Kunden har ett förbestämt restvärde som han betalar vid periodens slut, därefter är utrustningen kundens.
 • Försäkrad En trygg försäkringslösning med låg självrisk under hela kontraktstiden.