08-449 19 29 info@active.se

Hosting

Hosting

Active IT underhåller en plattform som inkluderar alla nödvändiga servertjänster för förvaltning av centrala IT-tjänster och system. Serverplattformen består av en virtuell server som är optimerad för den/de tjänster som ska köras på den. För att får så hög tillgänglighet som möjligt så är de virtuella maskinerna installerade i ett VMware kluster som i sin tur är installerat på HP servrar.

Tjänsten innefattar:

Målgrupp

Kunder till Active IT som vill ha sina servertjänster outsourcade.

Kundnytta

Syftet med tjänsten är att tillhandahålla en stabil, effektiv och säker serverplattform för Active IT’s kunder.

Avgränsningar

  • Valbara serverplattformar är de som anges i tjänstebeskrivningen ovan.
  • Serverplattform tjänsten omfattar endast de tjänster som definierats i SLA.
  • Uppdateringar från leverantör kan orsaka avbrott i leveransen av tjänsten. Åtgärder för att återställa tjänsten kan i vissa fall faktureras beställaren, se avsnitt Beställarens ansvar.

Tillgänglighet

Servertjänsterna är tillgängliga dygnet runt. Undantag från dygnet-runt-tillgängligheten gäller avbrott för systemunderhåll som annonseras i god tid och icke kontrollerbara avbrott t ex elavbrott eller fel i utrustning eller andra orsaker som med rimliga insatser inte kunnat förutses.

Support på serverplattform tjänster är tillgänglig under normal arbetstid, 8:00–17:00.

Servicenivå/Leveranstider

En serverplattform tjänst levereras inom 14 arbetsdagar efter beställning. Systemfel på hård- eller mjukvara, eller annan leverans knuten till tjänsten åtgärdas under normal kontorstid.

Mätning

Tid mäts från anmälan har registrerats i ärendehanteringssystemet tills installationen är genomförd och avstämd med kund.

Kontaktinformation

Beställningar och felanmälningar görs via telefon, mail eller webbportal.