08-449 19 29 info@active.se

Moln-Mail

Active IT underhåller en plattform som inkluderar alla nödvändiga servertjänster för förvaltning av centrala IT-tjänster och system. Tjänsten innebär att Active IT tillhandahåller brevlådor baserade på Microsoft Exchange server.

Moln-Mail tjänsten innehåller:

  • Brevlåda med 25 GB
  • SPAM-filtrering
  • Delade Kalendrar/Kontakter/Uppgifter

Tillval till Moln-Mail tjänsten:

  • Mail migrering

Tillvalen faktureras enligt gällande prislista.

Åtkomst via:

  • Webbmail
  • Outlook klient
  • Smartphones

Tilläggstjänster (faktureras):

Samtliga tjänster i kategorierna Servicedesk väljas som tilläggstjänster.

Målgrupp

Kunder till Active IT.

Kundnytta

Syftet med tjänsten är att tillhandahålla en stabil, effektiv och säker mailplattform för Active IT’s kunder.

Avgränsningar

  • Max 49 stycken brevlådor
  • Uppdateringar från leverantör kan orsaka avbrott i leveransen av tjänsten. Åtgärder för att återställa tjänsten kan i vissa fall faktureras beställaren, se avsnitt Beställarens ansvar.

Kvalitetsmål

Tillgänglighet

Moln-Mail tjänsten är tillgängliga dygnet runt. Undantag från dygnet-runt-tillgängligheten gäller avbrott för systemunderhåll som annonseras i god tid och icke kontrollerbara avbrott t ex elavbrott eller fel i utrustning eller andra orsaker som med rimliga insatser inte kunnat förutses.

Support på servertjänster är tillgänglig under normal arbetstid, 8:00–17:00.

Servicenivå/Leveranstider

En Moln-Mail brevlåda levereras inom 14 arbetsdagar efter beställning. Systemfel på hård- eller mjukvara, eller annan leverans knuten till tjänsten åtgärdas under normal kontorstid.

Beställarens ansvar

  • Beställaren ska tillhandahålla underlag för behörigheter till Moln-Mail tjänsten

Mätning

Tid mäts från anmälan har registrerats i ärendehanteringssystemet tills installationen är genomförd och avstämd med kund.

Kostnader

Engångsavgift för uppsättning av miljön samt en fast månatlig kostnad debiteras enligt gällande prislista. Kostnader tillkommer för extra tjänster utöver grundkonfiguration.

Kontaktinformation

Beställningar och anmälningar görs via Active IT’s Helpdesk.