08-449 19 29 info@active.se

Moln-Server Databas

Active IT underhåller en plattform som inkluderar alla nödvändiga servertjänster för förvaltning av centrala IT-tjänster och system. Tjänsten innebär att Active IT tillhandahåller en virtuell server med tillhörande operativsystem som är optimerad för den tjänsten som ska köras på den. För att får så hög tillgänglighet som möjligt så är de virtuella maskinerna installerade i ett VMware kluster som i sin tur är installerat på HP servrar.

Grundkonfiguration Moln-Server Databas:

 • CPU 2 st
 • Minne 6 GB
 • Hårddisk 60 GB + 40 GB (Databas) +40 GB(Loggfiler)
 • Microsoft Windows Server 2012 R2

Tillval till Moln-Server Databas tjänsten:

 • Extra CPU
 • Extra minne
 • Extra lagringsutrymme
 • Säkerhetskopiering
 • Redundant Internetkoppling
 • Övervakning
 • Microsoft SQL Server 2012 R2

Tillvalen faktureras enligt gällande prislista.

Standardiserat operativsystem:

 • Microsoft Windows Server 2012 R2

Åtkomst:

 • Fjärråtkomst via RDP eller VPN från kunds nät
 • Publik eller privat IP-adress

Tilläggstjänster (faktureras):

Samtliga tjänster i kategorierna Systemunderhåll, Systemutveckling och Servicedesk kan väljas som tilläggstjänster.

Målgrupp

Kunder till Active IT.

Kundnytta

Syftet med tjänsten är att tillhandahålla en stabil, effektiv och säker databasplattform för Active IT’s kunder.

Avgränsningar

 • Valbara operativsystem är de som anges i tjänstebeskrivningen ovan.
 • Uppdateringar från leverantör kan orsaka avbrott i leveransen av tjänsten. Åtgärder för att återställa tjänsten kan i vissa fall faktureras beställaren, se avsnitt Beställarens ansvar.

Kvalitetsmål

Tillgänglighet

Servertjänsterna är tillgängliga dygnet runt. Undantag från dygnet-runt-tillgängligheten gäller avbrott för systemunderhåll som annonseras i god tid och icke kontrollerbara avbrott t ex elavbrott eller fel i utrustning eller andra orsaker som med rimliga insatser inte kunnat förutses.

Support på servertjänster är tillgänglig under normal arbetstid, 8:00–17:00.

Servicenivå/Leveranstider

En Moln-Server Databas levereras inom 14 arbetsdagar efter beställning. Systemfel på hård- eller mjukvara, eller annan leverans knuten till tjänsten åtgärdas under normal kontorstid.

Beställarens ansvar

 • Beställaren, alternativt systemägaren, ska tillhandahålla underlag för behörigheter på grupp- eller användarnivå för åtkomst till server, system och utdelade resurser.
 • Beställaren ansvarar för att meddela Active IT om leverantören har annonserat om operativsystemsuppdateringar som inte bör installeras, då dessa kan medföra avbrott i leveransen.

Mätning

Tid mäts från anmälan har registrerats i ärendehanteringssystemet tills installationen är genomförd och avstämd med kund.

Kostnader

Engångsavgift för uppsättning av miljön samt en fast månatlig kostnad debiteras enligt gällande prislista. Kostnader tillkommer för extra prestanda utöver grundkonfiguration.

Kontaktinformation

Beställningar och anmälningar görs via Active IT’s Helpdesk.