08-449 19 29 info@active.se

Moln-Server Mail

Active IT underhåller en plattform som inkluderar alla nödvändiga servertjänster för förvaltning av centrala IT-tjänster och system. Tjänsten innebär att Active IT tillhandahåller virtuella servrar med tillhörande operativsystem som är optimerad för Moln-Server Mail tjänsten som ska köras på den. För att får så hög tillgänglighet som möjligt så är de virtuella maskinerna installerade i ett VMware kluster som i sin tur är installerat på HP servrar.

Moln-Server Mail tjänsten innehåller:

 • Brevlåda med 4 GB
 • SPAM-filtrering
 • Delade Kalendrar/Kontakter/Uppgifter
 • Uppdateringar av operativsystem
 • Övervakning

Tillval till Moln-Server Mail tjänsten:

 • Mail migrering
 • Senaste Microsoft Outlook klienten
 • Extra lagringsutrymme
 • Säkerhetskopiering
 • Redundant Internetkoppling

Tillvalen faktureras enligt gällande prislista.

Åtkomst via:

 • Webbmail
 • Outlook klient
 • Smartphones

Tilläggstjänster (faktureras):

Samtliga tjänster i kategorierna Servicedesk kan väljas som tilläggstjänster.

Målgrupp

Kunder till Active IT.

Kundnytta

Syftet med tjänsten är att tillhandahålla en stabil, effektiv och säker mailplattform för Active IT’s kunder.

Avgränsningar

 • Minst 50 stycken brevlådor
 • Uppdateringar från leverantör kan orsaka avbrott i leveransen av tjänsten. Åtgärder för att återställa tjänsten kan i vissa fall faktureras beställaren, se avsnitt Beställarens ansvar.

Kvalitetsmål

Tillgänglighet

Moln-Server Mail tjänsten är tillgängliga dygnet runt. Undantag från dygnet-runt-tillgängligheten gäller avbrott för systemunderhåll som annonseras i god tid och icke kontrollerbara avbrott t ex elavbrott eller fel i utrustning eller andra orsaker som med rimliga insatser inte kunnat förutses.

Support på servertjänster är tillgänglig under normal arbetstid, 8:00–17:00.

Servicenivå/Leveranstider

En Moln-Server Mail tjänst levereras inom 14 arbetsdagar efter beställning. Systemfel på hård- eller mjukvara, eller annan leverans knuten till tjänsten åtgärdas under normal kontorstid.

En brevlåda i Moln-Server Mail tjänsten levereras inom 5 arbetsdagar.

Beställarens ansvar

 • Beställaren, alternativt systemägaren, ska tillhandahålla underlag för behörigheter på grupp- eller användarnivå för åtkomst till server, system och utdelade resurser.

Mätning

Tid mäts från anmälan har registrerats i ärendehanteringssystemet tills installationen är genomförd och avstämd med kund.

Kostnader

Engångsavgift för uppsättning av miljön samt en fast månatlig kostnad debiteras enligt gällande prislista. Kostnader tillkommer för extra tjänster utöver grundkonfiguration.

Kontaktinformation

Beställningar och anmälningar görs via Active IT’s Helpdesk.