08-449 19 29 info@active.se

Moln-Webbhotell

Active IT underhåller en plattform som inkluderar alla nödvändiga servertjänster för förvaltning av centrala IT-tjänster och system.

Moln-Webbhotell tjänsten innehåller:

  • Utrymme för hemsida 20 GB
  • Trafik/månad 300GB
  • Flera domännamn
  • WordPress m.m
  • Kontrollpanel
  • Backup

Tillval till Moln-Webbhotell tjänsten:

  • Flytthjälp

Tillvalen faktureras enligt gällande prislista.

Tilläggstjänster (faktureras):

Samtliga tjänster i kategorierna Servicedesk väljas som tilläggstjänster.

Målgrupp

Kunder till Active IT.

Kundnytta

Syftet med tjänsten är att tillhandahålla en stabil, effektiv och säker webbplattform för Active IT’s kunder.

Avgränsningar

  • Uppdateringar från leverantör kan orsaka avbrott i leveransen av tjänsten. Åtgärder för att återställa tjänsten kan i vissa fall faktureras beställaren, se avsnitt Beställarens ansvar.

Kvalitetsmål

Tillgänglighet

Moln-Webhotell tjänsten är tillgängliga dygnet runt. Undantag från dygnet-runt-tillgängligheten gäller avbrott för systemunderhåll som annonseras i god tid och icke kontrollerbara avbrott t ex elavbrott eller fel i utrustning eller andra orsaker som med rimliga insatser inte kunnat förutses.

Support på servertjänster är tillgänglig under normal arbetstid, 8:00–17:00.

Servicenivå/Leveranstider

En Moln-Webbhotell levereras inom 14 arbetsdagar efter beställning. Systemfel på hård- eller mjukvara, eller annan leverans knuten till tjänsten åtgärdas under normal kontorstid.

Beställarens ansvar

  • Beställaren ska tillhandahålla underlag för behörigheter till Moln-Webbhotell tjänsten

Mätning

Tid mäts från anmälan har registrerats i ärendehanteringssystemet tills installationen är genomförd och avstämd med kund.

Kostnader

Engångsavgift för uppsättning av miljön samt en fast månatlig kostnad debiteras enligt gällande prislista. Kostnader tillkommer för extra tjänster utöver grundkonfiguration.

Kontaktinformation

Beställningar och anmälningar görs via Active IT’s Helpdesk.