08-449 19 29 info@active.se

Om oss

Om Active

Vi som utgör Active IT är välutbildade specialister som alltid sätter kunden i första rum. Vi vet att våra kunders verksamhet måste fungera smidigt och utan avbrott och därför erbjuder helhetslösningar för små och stora företag.

Samtliga medarbetare innehar ett flertal certifieringar och utbildar sig regelbundet i ny teknik som kommer. Vi vill veta vad vi pratar om och vad vi säljer för att kunna erbjuda våra kunder rätt lösningar i ett långsiktigt perspektiv.

Vi har funnits länge i branschen och bygger våra lösningar på erfarenhet och kunskap. Vi är flexibla och bra på att hitta löningar som passar kunden, utan att det kostar en förmögenhet i det inledande skedet. Vi vill kunna växa med kunden och bygga på skalbarhet, åt båda hållen.

Hur allt började

När vi startade Active IT på hösten 2005 kände vi att det var något som saknades på marknaden. Vi ville att kunderna skulle få det lättare att bygga upp en IT struktur som passade dem istället för att pressas in i färdiga paket.