08-449 19 29 info@active.se

Support & Drift

Service desk

Active IT erbjuder support till kunder för samtliga tjänster som tillhandahålls av Active IT. Support erbjuds enligt gällande tjänstebeskrivning för respektive tjänst.

Service desk är kontaktytan mellan Active IT och användarna och navet för hantering (registrering, uppföljning mm) av ärenden (incidenter, servicebegäran, klagomål mm).

Anslut till fjärrsupportsession

Systemunderhåll

Systemunderhåll beskriver rutiner för daglig drift, säkerhet och avtals- och dokumenthantering.

Tjänsten innefattar uppdateringar av operativsystem (dagtid), behörighetskontroll, övervakning samt systemdokumentation.

Till dessa kan man sen välja valfria tillägg.