08-449 19 29 info@active.se

Beställarstöd

Tjänsten innefattar

I ärendeportalen tillhandahålls stöd för att beställa tjänster, hård- och mjukvara.
Status på beställningar visas i portalen.
Inköp som ska innefattas av incidenthantering registreras i CMDB.

Avgränsningar

Beställarstödet omfattar tjänster, hård- och mjukvara enligt överenskommelse om tjänstenivå.