08-449 19 29 info@active.se

Förändringshantering

Tjänstebeskrivning:

Förändringar och beställningar som måste godkännas innan de implementeras.

Tjänsten innefattar:

Hantering av förändringar i IT-miljön.

Planering av förändring genom att analysera inverkan, skapa utrullnings- och återställningsplan.

Godkännandeprocess av förändring.

Verifiering av förändring.

Förändringshantering enligt ITIL’s processer.

Avgränsningar:

Förändringshantering är tillgänglig på telefon enligt överenskommelse om tjänstenivå.

Förändringshantering faktureras enligt prislista i överenskommelse om tjänstenivå.

 

Process

graf_forandring