08-449 19 29 info@active.se

Kunskapsdatabas

Tjänstebeskrivning

Kunskapsdatabas är ett tillägg till tjänsten Servicedesk och syftar till att vara ett användarstöd för vanligt förekommande arbetsuppgifter.

Tjänsten innefattar

Dokumentation och publicering av kända lösningar.
På begäran från kund kan egna lösningar/användarhjälp publiceras (hanteras som tjänsteförfrågan)

Tillgänglig via ärendeportal.

Avgränsningar

Vid servicefönster kan ärendeportal vara otillgänglig.

Endast lösningar lämpliga för självhjälp publiceras.