08-449 19 29 info@active.se

Problem

Tjänstebeskrivning

 

Tjänsten innefattar

Registrering av ärenden där orsaken till driftstörning är okänd.

Analys av problemet för att identifiera påverkan, grundorsak och symptom.

Initiera implementering av tillfällig lösning och/eller permanent lösning.

Dokumentation av problem och ärenden kopplade till problemet.

Problemhantering enligt ITIL’s processer.

Avgränsningar

Problemhantering är tillgänglig på telefon enligt överenskommelse om tjänstenivå.

Problemhantering begränsas till konfigurationsenheter i CMDB.

Problemlösning faktureras enligt prislista i överenskommelse om tjänstenivå.

Process

graf_problem