08-449 19 29 info@active.se

Sammanställning och rapportering av ärenden

Tjänstebeskrivning

Statistik över ärendehantering är ett tillägg till tjänsten Servicedesk. Månatliga rapporter över antal ärenden, typ av ärende (incident, fråga, beställning, tjänsteförfrågan) och deras status (öppen, pausad, stängd) samt SLA-uppfyllnad.

Tjänsten innefattar

Statistik över samtliga hanterade ärenden i förhållande till SLA-nivåer.

Rapporter, utöver de rutinmässiga, tas fram enligt överenskommelse.

Avgränsningar

Statistik kan endast erhållas för ärenden som rapporterats in.