08-449 19 29 info@active.se

SPOC (Single Point of Contact)

Tjänsten innefattar

Ärendeloggning för ärenden som ska lösas av annan part.

Anmälan av ärende till annan part.

Löpande uppdatering av ärende.

Avgränsningar

Kontaktinformation och avtal med tredje part måste delges Active IT.
Ärenden uppdateras när information inkommer från tredje part.
SPOC faktureras enligt prislista i överenskommelse om tjänstenivå.