08-449 19 29 info@active.se

Standardbeställningar

Tjänstebeskrivning:

En begäran från en användare om information, råd om handhavande, inställningar, beställningar för tillgång till viss IT-tjänst etc. Till exempel att nollställa ett lösenord eller att leverera IT-tjänster av standardtyp till en ny användare.

Tjänsten innefattar:

Telefonnummer och mailadress som är bemannad enligt överenskommelse om tjänstenivå.

Ärendeportal där standardbeställning kan registreras dygnet runt.

Skapa nytt användarkonto.
Nytt lösenord och byte av lösenord.
Ominstallation av befintlig dator enligt IT-standardarbetsplats.
Installation av ny dator enligt IT-standardarbetsplats som registreras i Service desk.
Handhavandesupport på IT-standardarbetsplats och de extra program som valts i avtalet.
Omstart av IT-standardarbetsplatser och skrivare.
Skrivarhjälp på distans.

Standardbeställning hanteras enligt ITIL’s processer och faktureras enligt gällande prislista.

Vår ”Service desk plus”-tjänst innefattar fast månadspris på överenskomna standardbeställningar.

Avgränsningar:

Standardbeställning är tillgänglig på telefon enligt överenskommelse om tjänstenivå.

Handhavandesupport begränsas enligt överenskommelse om tjänstenivå.

Handhavandesupport kan komma kräva anslutning till kundens nät.

Ny hårdvara och extra program i IT-standardarbetsplatsen ingår först när de gått igenom förändringsprocessen och blivit godkända.
Handhavandesupport för användare, hårdvara och program som inte finns med i CMDB.
Support på plats ingår ej.
Användarkonton som ej ska vara registrerade i Service desk debiteras enligt gällande prislista.
Löpande fakturering på installation av program och hårdvara utöver IT-standardarbetsplats.