08-449 19 29 info@active.se

Support på plats

Tjänsten innefattar

Support på plats hos kund.

Inställelsetid enligt överenskommelse om tjänstenivå.

Avgränsningar

Support på plats begränsas till konfigurationsenheter i CMDB.
Vid reservdelsbehov eller inköp från tredje part räknas inställelsetid från det att leverans skett.
Vid leverans av reservdel direkt till kund räknas inställelsetid från det att servicedesk blivit meddelad om att leverans skett.