08-449 19 29 info@active.se

Återställning

Tjänsten innefattar

Tjänsten innebär återställning av filer, mail och system.

I tjänsten ingår

Återställning av system, filer och mail som det finns säkerhetskopior av.

Avgränsningar

Återställning av säkerhetskopierade filer kan endast ske från de säkerhetskopior som finns tillgängliga.

Säkerhetskopiorna måste innehålla fungerande versioner av filer, mail och system.

Servrar, system eller lagringslösningar som saknar stöd i den centrala backupsystemet kan inte återläsas.