08-449 19 29 info@active.se

Avbrottshantering

Tjänsten innefattar

Åtgärder vid upptäckta eller rapporterade störningar och fel.

Löpande information till beställare/systemägare.

Vid upptäckta eller rapporterade störningar i leveransen av en tjänst identifieras och åtgärdas felet så att fortsatt leverans av tjänsten är möjlig.

Avgränsningar

Kontroll av övervakade tjänster, samt åtgärder och avbrottshantering sker endast under normal kontorstid.

Prioritering för systemåterställning vid större systemavbrott sker enligt definierade servicenivåer.

Större systemfel kan kräva externa resurser, varvid beställare/systemägare informeras om vilka resurser som krävs och vid beställning kan denne faktureras kostnaden för externa resurser.

Systemåterställning kan kräva att tjänsten säkerhetskopiering är avropad för systemet.