08-449 19 29 info@active.se

Behörighetskontroll

Behörighetskontroll avser tilldelning och borttagning av behörigheter för att säkerställa att enbart behöriga personer eller grupper får åtkomst till resurser, system och tjänster.

Med behörighet avses:

Möjlighet att logga in på t.ex. servrar samt behörighet för användaren på operativsystemsnivå

Åtkomst till system, resurser och tjänster över nätverket, styrda med t.ex. brandväggar

Rättigheter för åtkomst till utdelade resurser t.ex. fillagring eller skrivare

Rättigheter inom system där IT-avdelningen har uppdraget att hantera behörigheterna

Avgränsningar

Nivån på behörighetskontrollen är beroende av tekniska begränsningar i system och tjänster

Beställarens ansvar:
Behörig beställare ansvarar för att tillhandahålla underlag för behörighetstilldelning och att besluta om behörighetsstruktur och rättigheter för systemet.