08-449 19 29 info@active.se

Övervakning

Tjänsten innefattar

Övervakning av enskilda servrar, dess funktioner och /eller system för att upptäcka störningar. Upptäckta störningar rapporteras till beställare/systemägare.

Avgränsningar

Kontroll av övervakade tjänster sker enligt överenskommelse om tjänstenivå.

Nivån på övervakningstjänsten är beroende av den hårdvara och operativsystem som stöds av övervakningssystemet.

Tjänster eller funktioner som inte har specificerats i överenskommelse om tjänstenivå övervakas inte.