08-449 19 29 info@active.se

Säkerhetskopiering

Tjänsten innefattar

Tjänsten innebär att det sker kontinuerlig säkerhetskopiering av identifierade kritiska filer för att kunna återställa ett system vid behov.

I tjänsten ingår

Daglig säkerhetskopiering enligt schema.

Återställningstest av enstaka filer.

Meddelande om status av säkerhetskopieringen via e-post.

Avgränsningar

Återställning av säkerhetskopierade filer kan ske upp till tre månader efter filen raderades eller skadades. Längre lagringstider av säkerhetskopior kan beställas som extra tillägg.

Duplicering av säkerhetskopia till backupband kan beställas som extra tillägg.

Återläsningstester för specifika system genomförs inte kontinuerligt, men kan beställas som extra tillägg.

Servrar, system eller lagringslösningar som saknar stöd i den centrala backupsystemet kan inte säkerhetskopieras.

Återställning ingår ej i tjänsten. Detta görs i tjänsten ”Systemunderhåll – Återställning”