08-449 19 29 info@active.se

Servergenomgång

Tjänsten innefattar

Statuskontroll och förslag på åtgärder av servrar med rapport till beställare.

  • Kontroll att virusskyddet är uppdaterat samt om det finns förekomster av virus rapporterade.
  • Genomgång av Windows händelseloggar, lagring av loggar på central diskyta, rapportering av fel och varningar.
  • Kontroll av diskutrymme, status på diskar, resursutnyttjande av minne, CPU, nätverk.
  • Sammanställning över antal rekommenderade uppdateringar som saknas på systemet.
  • Sammanställning av servergenomgång till beställare/systemägare.

Avgränsningar

Virusskydd kan endast kontrolleras om det finns ett centralt system för detta.

Genomgång av loggar är begränsad till loggar direkt under ”Windows logs” och ”Applications and Services logs”. Genomgången innefattar inte loggar under ”Microsoft”-mappen.

Kontroll av resursutnyttjande av minne, CPU, nätverk görs endast på virtuella system.