08-449 19 29 info@active.se

Systemdokumentation

Tjänsten innefattar

Initial inventering av konfigurationsenheter.
Löpande uppdatering av dokumentation (konfigurationsenheter).
Sammanställning (rapport) av inventering.

Avgränsning

Systemdokumentation faktureras enligt prislista i överenskommelse om tjänstenivå.