08-449 19 29 info@active.se

Uppdatering av operativsystem

Tjänsten för systemunderhåll inkluderar kontinuerliga uppdateringar av operativsystem som sker under schemalagda servicefönster.

Avgränsningar

Versionsuppgradering av operativsystem ingår inte i tjänsten, men kan beställas och faktureras då på löpande räkning.

Det innefattar inte heller uppgradering av operativsystem eller applikationer till nyare versioner. Dessa tjänster hanteras i stället av tjänsten för Systemutveckling

Systemunderhåll innefattar inte ändringshantering eller utveckling av nya funktioner och tjänster för systemet.