08-449 19 29 info@active.se

Virusskydd

Tjänsten innefattar

Virusskydd med kontinuerlig uppdatering av server- och/eller klientprogramvara och virusdefinitioner.

Avgränsningar

Möjligheterna till centralt virusskydd kan vara begränsade beroende av vilka operativsystem som stöds av antivirussystemet.

Felaktiga virusdefinitioner eller skadlig kod som inte har identifierats av antivirussystemet ansvarar leverantören för.