Active IT Sweden AB, Musseronvägen 1C, 14160 Huddinge, 08-4491929

PROACTIVE SEND

Tjänsten där vi hjälper dig att digitalisera dina brevutskick.

Effektivisera dina utskick av fakturor, lönespecifikationer,  kallelser m.m.

Slipp tidsödande uppgifter som utskrift och kuvertering.

Spara tid och pengar.

Nå ut till mottagares Kivra-brevlåda och bidra till bättre miljö.

Dra ner på tonerförbrukning och behov av frankeringsmaskin.

De flesta idag undviker gärna allt trassel med förseningsavgifter eller att missa en viktig kallelse på grund av brevbäraren varit morgontrött. Detsamma gäller väl dig om ditt budskap inte nått fram till en viktig kund?

Tid är dyrbart både för plånboken och livet. Hur många timmar lägger ni idag på att införskaffa kuvert, porto och papper för att sedan printa, stoppa i, försegla och sedan lämna av i respektive brevlåda? Med ProActive Send går hela den här processen lika fort som att skicka ett mail och personalen kan göra betydligt produktivare och roligare saker som utvecklar er verksamhet istället.

Det skickades ungefär 2 miljarder brev i Sverige i fjol vilket såklart är en stor bidragande faktor till att pappers och tryckindustrin idag står för 1/10 av all energiförbrukning inom EUs största industrisektorer. Tack och lov har en positiv miljötrend formats i den här sektorn och energiförbrukningen minskar.  Med ProActive Send kan du väldigt enkelt hjälpa din organisation att följa den här trenden samtidigt som du sparar tid och resurser med vår möjlighet att digitalisera dina utskick.