Lyhörd IT-lösning säkerställer trygg vård för Acudoc Fysiologlab


Det var viktigt för oss att hitta en IT-leverantör som förstod allvaret och kraven som ställs på IT inom vården.

Darya Shamdani, verksamhetschef

Med kliniker i Sickla och Jakobsberg bedriver Acudoc Fysiologlab patientnära undersökningar med avancerad medicinteknisk utrustning. Det ställer höga krav på en strukturerad IT-miljö – och på skräddarsydda lösningar mot tredjepart.

– Det var viktigt för oss att hitta en IT-leverantör som förstod allvaret och kraven som ställs på IT inom vården. Men minst lika viktigt var förmågan att vara lyhörd och kunna anpassa sig efter våra behov, berättar Darya Shamdani, verksamhetschef på Acudoc Fysiologlab.

När Acudoc upphandlade IT-leverantör i början av 2021 var kraven tydliga: en IT-leverantör med rätt kompetens och erfarenhet för att hjälpa verksamheten med IT-lösningar som garanterar en säker vård för klinikens patienter.

– Active IT blev ett självklart val. De har kompetensen och erfarenheten som behövs för den här typen av verksamhet. Dessutom håller de en servicenivå som är unik i branschen. Det vet jag av erfarenhet från tidigare IT-partners.

Active IT fick ansvaret att bygga upp den huvudsaklig IT-strukturen och förse Acudocs kliniker med hård- och mjukvara. Tillsammans har man också utvecklat en unik support-lösning där Active IT är behjälplig med ärenden som rör den medicinsktekniska utrustningen.

– Ibland uppstår utmaningar som involverar medicinskteknisk utrustning där IT inte är huvudsaken. Tack vare en lyhördhet hos Active IT har vi hittat en lösning där de samarbetar med våra leverantörer för att åtgärda problem som uppstår, utan att vi blir en onödig mellanhand. 

Uppdraget har utvecklats organiskt i takt med Acudocs behov. Något som Darya ser som en av de största fördelarna i samarbetet.

– Våra förutsättningar som vårdinrättning förändras hela tiden. Vårt behov av en lyhörd partner är stort. Active lyssnar in och kommer med lösningar, även om det inte ryms inom ordinarie verksamhet, till exempel vid tillfälliga supportbehov under kvällar och helger. Det underlättar vår vardag enormt mycket.

Letar du efter en liknande IT-lösning?

Vi på Active IT har varit den rakaste vägen till trygg IT sedan 1998. Vill du veta hur vi kan hjälpa dig med en IT-lösning som är enklare, tryggare och mer skalbar?

Samarbetet med Acudoc Fysiologlab i korthet


  • Acudoc hyr hård- och mjukvara av Active IT, som också driftar IT-miljö och servrar för de två klinikerna.
  • Ett flexibelt avtal möjliggör snabb support och service även när utrustning från tredje part är inblandad.
  • Löpande avstämningar säkerställer patienttryggheten och en IT-lösning som alltid motsvarar Acudocs behov.

Fakta om Acudoc Fysiologlab

Acudoc Fysiologlab bedriver verksamhet inom vårdval klinisk fysiologi på uppdrag av Region Stockholm. Verksamheten har kliniker i Sickla och Jakobsberg, med totalt 40 anställda och cirka 140 kundbesök per dag, fördelat på de två klinikerna.