Brist på IT-kompetens? Här är lösningen

Er organisation har skriande brist på IT-kompetens, men det är inte läge att anställa ny IT-personal?

Om svaret är ja, läs vidare. Här nedan tar vi en titt på de bästa lösningarna som erbjuder IT-kompetens på behovsbasis.

Lider er organisation av brist på IT-kompetens?

Lider ni av brist på IT-kompetens?

Inte så konstigt, med tanke på att IT-sektorn saknar den spetskompetens som efterfrågas. IT&Telekomföretagens IT-kompetensråd varnar för att Sverige år 2022 kommer att ha ett underskott på 70000 personer med IT- eller digitalt relaterad kompetens. Att hitta IT-personal är ingen lätt uppgift, då konkurrensen är stenhård.

Eller så är problemet inte att ni inte kan hitta rätt arbetskraft, utan att ni har ett behov, men inte ett tillräckligt stort behov för att anställa fler. Kanske behöver ni hjälp då och då eller så behöver ni specialisthjälp för vissa, enstaka projekt. Att fortbilda er existerande arbetskraft är inte hållbart och att anställa någon med specialkunskaper för varje behov skulle vara både svårt och onödigt.

Så hur kan ni få den hjälp ni behöver utan att anställa mer personal? Här är två enkla lösningar, som ni kan använda er av med detsamma.

Hur ni kan råda bot på IT-kunskapsbristen utan mer personal

Finns det en smart lösning på ert problem? Ja! Ni kan antingen anställa konsulter på projektbasis. Eller så kan ni ta i bruk en fjärrtjänst som erbjuder IT-hjälp på behovsbasis.

1. IT-konsulttjänster

IT-konsulttjänster är ett flexibelt sätt att ta in hjälp när det behövs, för specifika projekt som kräver en viss sorts expertis eller då personalen helt enkelt inte räcker till. IT-konsulter kan ändå vara en större kostnad. Det absolut bästa sättet att använda sig av konsulttjänster är för specifika projekt som kräver mer hjälp eller specialistkunskaper, istället för hjälp på fortlöpande basis.

2. IT-fjärrtjänster

Det andra alternativet är fjärrtjänster för era IT-behov. Den här typen av tjänst fungerar på samma sätt som konsulttjänster, det vill säga att ni tar in hjälp på behovsbasis. Skillnaden är att fjärrtjänsten inte utförs på plats, utan som en supporttelefontjänst. Att inte skicka ut konsulter sparar på kostnader och tjänsten kan enkelt användas för fortlöpande hjälp.

På Active IT har vi en egen IT-fjärrtjänst, vår Servicedesk. Servicedesken inkluderar både telefonsupport, samt möjligheten till support på distans. Vad innebär det? Jo, att våra konsulter kan styra era datorer via fjärrstyrning. Även om de inte är fysiskt på plats kan de lösa era problem som om de är på plats och har tillgång till era datorer. Ni kan dessutom följa era ärenden direkt via vår webbportal, så ni har full koll på hur era projekt fortlöper.

Vår Servicedesk fungerar på behovsbasis eller för regelbundet underhåll. Vi kan kontrollera loggar, utföra analyser och uppdatera era system. Servicedesken fungerar således som en extern IT-avdelning, utan alla personalkostnader. Vår Servicedesk-personal är HDI- (Helpdesk Institute) och ITIL-certifierade och de är vana vid att sköta ärenden på distans, så allt fungerar väldigt smidigt.

Vilket alternativ passar er bäst?

Där har du två olika alternativ med vilka ni kan få den IT-kompetens er organisation behöver utan att ta in mer personal.

Vill du veta mer om hur vår Servicedesk-tjänst kan hjälpa er? Ring oss på 08-525 298 93 eller skicka e-post till Linus Gran (linus.gran@active.se) så hjälper vi er vidare.

Dela på facebook
Dela på google
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på whatsapp