ProActive
Cloud

ProActive Cloud är vår molntjänst där du som kund kan hyra dynamisk serverkapacitet, mailtjänster och andra lösningar för er arbetsplats.

Detta för att på ett kostnadseffektivt sätt kunna öka eller minska era IT-investeringar utifrån era skiftande behov.

Arbetsplats som tjänst

Active Cloud desktop – Din arbetsplats var du än är och på alla dina olika enheter!

Active Cloud server – Din server i vårt trygga datacenter där vi sköter backup, säkerhet och underhåll. Vi levererar Windows, Linux och macOS servrar.

Molntjänster

  • Arbetsplats – Var du vill och när du vill
  • Mailtjänster – Exchange- eller Linuxbaserade
  • Servertjänster – Standard- eller databasservrar
  • Webhotell
  • Windows, Linux eller macOS baserade servrar
  • Automatiserad backup av ditt data