ProActive
Servicedesk

Vår Servicedesk-organisation tar emot era ärenden via telefon och e-post, ni kan också registrera ert ärende direkt i Servicedesk portalen. Vi kan ge er support på distans och om behov finns kan vi besöka er på plats. Samtliga personer som arbetar på vår servicedesk är *HDI-certifierad, detta för att följa framtagna processer och rutiner för servicedesk-organisationer, allt enligt ITIL.

Servicedesk är en nyckelfunktion för service. Det ger en central kontaktpunkt för alla användare av IT.  Servicedesk personal utför incidenthanteringen och uppfyllande av de framtagna processer som finns för att återställa normal drift för användarna så snabbt som möjligt.

*HDI certifiering innebär interaktiv, rådgivande och högt betygsatt service- och supportcenterutbildning för alla nivåer och roller.

IT-drift

Inom ProActive Servicedesk hjälper vi också våra kunder med den dagliga IT-driften. Detta gör vi genom regelbunden kontroll av loggar, analyser och uppdatering av era system. Även inom dagliga driften arbetar vi enligt ITIL och ITIL-best practice. 

ProActive Servicedesk kan också agera som en resursförstärkning till er befintliga IT-organisation.

Fördelar

  • Telefonsupport – Ett nummer för alla dina IT-problem 
  • Fjärrsupport – Enkel och snabb hjälp
  • Ärendeportal – Följ dina ärenden online när du vill
  • Inventering – Bättre kontroll på era IT-kostnader
  • Resursförstärkning till befintlig IT-organisation
  • Installationer av standardarbetsplatser
  • Servergenomgångar –  Få reda på status på dina servers
  • Användaradministration